Polaroid

Polaroid

Sonia Racy

12 Abril 2011 | 23h10

Foto: Rodrigo Almeida Prado

Raica encarnou a diva italiana Sophia Loren para o editorial da revista Daslu. Clicado na casa de Eliana Tranchesi.