No mercado

Sonia Racy

15 Outubro 2015 | 01h30

Jean-Marc Etlin deixa o Itaú BBA. Corre que o executivo pode se integrar ao UBS.